International Development Norway AS

V projekte sme uzatvorili partnerstvo s poradenskou a konzultačnou spoločnosťou z Nórska, ktorá má v portfóliu partnerov, klientov, spoločnosti a organizácie, ktorých činnosť je špecificky obdobne zameraná ako je činnosť našej n.o.. Spoločnosti sa špecializujú na pomoc obetiam násilia a zneužívania (fyzického, psychického, manželského i sexuálneho), spoločnosti, ktoré prevádzkujú denné a krízové centrá pre obete násilia.

Máme za to, že náš nórsky partner nám pomôže nájsť v Nórsku takú organizáciu, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním krízového strediska pre obete domáceho násilia. Predmetom partnerskej spolupráce je realizácia odborných stretnutí, workshopov a konferencií ohľadne dobrej praxe a „know how" v prevádzkovaní a následne realizovaných programov pre obete rodovo podmieneného násilia, programov pre deti, preventívnych programov. Partner má skúsenosti aj s realizáciou kampaní a vedením tímov. V súvislosti s výsledkami tohto projektu očakávame posun v oblasti kvality a efektivity poskytovaných podporných služieb, rozšírenie prehľadu a vedomostí o technikách, formách a metódach týchto služieb pre náš Bezpečný ženský dom. Zároveň by sme radi začali pracovať aj s mužmi, pretože v tejto oblasti je Nórsko popredu a v osvete sa už zameriava aj priamo na mužov - potenciálnych násilníkov a nielen na obete.

Táto stránka používa cookies. Viac info