Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Žiadateľ je registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Na základe tejto skutočnosti získava od partnera každoročne finančný príspevok na svoju činnosť.

Táto informácia je relevantná z hľadiska trvalej udržateľnosti projektu. Predkladateľ projektu totiž po jeho úspešnej implementácii zriadi a registruje novú sociálnu službu. Hlavná časť spolupráce medzi hlavným predkladateľom projektu a týmto partnerom bude spočívať v získavaní klientov.

Táto stránka používa cookies. Viac info