Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelávanie univerzitného typu na 4 fakultách. Kvalitné vzdelávanie poskytuje formou 3K: Kvalitné študijné programy, Kvalitný učitelia, Kvalitné prostredie. Súčasťou vzdelávania univerzity je aj príprava kvalifikovaného, vysoko erudovaného zdravotníckeho personálu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a tiež k rozvoju ošetrovateľskej praxe vo všetkých jej oblastiach, vrátane laboratórnych vyšetrovacích metód za pomoci využitia najnovších systémov, ale tiež samostatné vykonávanie činností v liečebnej rehailitácii, balneológii a fyzioterapii.

Zapojením univerzity do projektu sa nielen napomôže k osvete o prevencii domáceho násilia už medzi študentami, ale zároveň sa do projektu zapoja študenti - dobrovoľníci v rámci svojej praxe, resp. stáže.

Táto stránka používa cookies. Viac info