TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje technickými a odbornými kapacitami pre zabezpečenie plnenia zo zákona vyplývajúcich kompetencií v oblasti poskytovania základného sociálneho poradenstva. Zodpovedá za komplexný rozvoj regiónu a má eminentný záujem aj o sprístupňovanie služieb pre ženy a ich deti ohrozené násilím. Pri tvorbe projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu BSK spolupracoval so žiadateľom a zároveň budúcim „prevádzkovateľom" tak, aby priestor spĺňal štandardy pre dôstojné podmienky pre dočasný pobyt klientiek v krízovej situácii.

Vstup TSK ako partnera do projektu predstavuje nevyhnutnú podmienku pre realizáciu následných aktivít s cieľom dosiahnutia výstupu a výsledkov projektu. Počet ubytovacích kapacít pre tento typ klientok sa tak v okrese Trenčín, ktorý patrí medzi kritické okresy z hľadiska dostupnosti špecializovaných služieb, zvýši.

Táto stránka používa cookies. Viac info