Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Partnerská organizácia je priamo podriadená Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vie pomôcť občanom v oblasti výchovných problémov s deťmi, pri rozvode rodičov, mapuje a pomáha pri probléme týrania blízkej a zverenej osoby, pomáha s náhradnou starostlivosťou a tiež manželom nežijúcim v spoločnej domácnosti.

Partnerstvom s takýmto partnerom z oblasti verejnej správy, dosiahneme komplexnosť nielen poskytovaných služieb pre klientky, ale aj schopnosť umiestniť klientky z iných regiónov v kraji. Zároveň im budeme vedieť pomôcť v každom probléme, ktorý sa vyskytne v sociálnej oblasti, dokonca vznikne možnosť pomôcť im aj so zamestnaním.

Táto stránka používa cookies. Viac info