BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOMOV

Milé ženy, manželky, partnerky, žijete vo vzťahu s násilným partnerom a neviete si pomôcť sama? Nemáte sa na koho obrátiť o pomoc?

LUNA n. o. je nezisková organizácia poskytujúca dočasný domov pre ženy a ich deti ohrozené domácim a rodovo podmieneným násilím v zariadení BŽD (Bezpečný ženský domov).

Náš BŽD poskytuje:

  • pobytovú sociálnu službu,
  • nepretržitú krízovú linku,
  • psychologické poradenstvo,
  • krízovú intervenciu,
  • sociálne poradenstvo,
  • právne poradenstvo,
  • vzdelávanie pre klientky (rodičovské zručnosti, vedenie domácnosti),
  • sprevádzanie na súd alebo políciu.

Dĺžka pobytu v našom zariadení je prispôsobená tomu, ako dlho budete potrebovať ochranu a podporu.

Prijímame klientky aj z iných samosprávnych krajov, prioritne sa však zameriavame na okresy Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Myjava, Partizánske, Prievidza a Považská Bystrica.

Ak sa rozhodenete svoju situáciu riešiť, môžete nám zavolať počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod. na krízovú linku: 0908 466 100 alebo napísať na e-mail: bzdluna@gmail.com.

Naša nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

• poskytovanie sociálnej služby v zmysle zák. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
• vytváranie nových pracovných príležitostí,
• ochrana ľudských práv a základných slobôd,
• organizovanie seminárov, vzdelávacích programov, školení a konferencií,
• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.

Táto stránka používa cookies. Viac info