Projekt Poskytnutie odbornej pomoci obetiam trestných činov

Poradenské centrum LUNA poskytuje služby pre obete od roku 2014. Od roku 2018 je Poradenské centrum LUNA akreditovaným subjektom v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisova od 01.01.2021 je akreditovaným subjektom v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov.Špecializuje sa na odbornú pomoc ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a obetiam domáceho násilia. Poskytuje sociálne špecializované sociálne poradenstvo, právne poradenstvo a psychologické poradenstvo.

Služby Poradenského centra LUNA pre obete sú poskytované bezplatne vďaka Projektu: Poskytnutie odbornej pomoci obetiam trestných činov

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov.

 Logo MSSR

Cieľ projektu: Cieľom odbornej pomoci je poskytnúť obetiam odbornú pomoc v súlade s §5 ods. 3 a 4 zákona č.274/2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o obetiach TČ"). Objektmi pomoci budú obete trestných činov týrania blízkej osoby a zverenej osoby a obete domáceho násilia a nebezpečného prenasledovania v okresoch Trenčín a Ilava.

Suma podpory: 15 000,-€

Trvanie projektu: 01.január – 31 .december 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená v CRZ: DOTČ001/2021/13 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)

Táto stránka používa cookies. Viac info