SPUSTENIE A REALIZÁCIA

Miesto realizácie

Projekt Ženský domov Trenčín - priestor pre plnohodnotný život bez násilia, sa bude realizovať predovšetkým v Trenčianskom samosprávnom kraji. Záber, odkiaľ budú pochádzať obete partnerského násilia ( ženy a ich deti ) môže byť aj širší, môžu pochádzať aj z iného samosprávneho kraja. Hlavne sa však budeme zameriavať na Trenčín, Ilavu, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Myjavu, Partizánske, Prievidzu, Považskú Bystricu. Časť projektu (odborná stáž pracovníkov) participujúcich na projekte sa bude realizovať v Nórsku, prípadne aktivity projektu ako vzdelávanie sa môžu realizovať v inom samosprávnom kraji.

Zhrnutie projektu

Hlavným zámerom projektu je zriadenie nového ženského bezpečného domu, ktorý bude spĺňať minimálne Európske štandardy i časť cenného nadštandardu pre bezpečné bývanie matiek s deťmi, obete partnerského, rodovo podmieneného násilia s prihliadnutím na požiadavky bezbariérového riešenia objektu, v ktorom budú klientom poskytované komplexné služby opierajúc sa o princíp posilnenia práv obete.

Problémom súčasnej spoločnosti je, že napriek deklaráciám rovnosti medzi pohlaviami sú ženy v mnohých oblastiach života /napr. odmeňovanie v zamestnaní, postavenie v riadiacich funkciách, v politike) diskriminované. Práve finančná závislosť na partnerovi je jedným z faktorov podieľajúcich sa na moci muža nad ženou. Mnohé ženy v obave z nemožnosti zabezpečiť si bývanie a príjem pre seba a svoje deti, zotrvávajú pri násilníkovi. Bezpečný ženský dom je miestom, kde je možné ženám a ich deťom zabezpečiť základné životné potreby, zmierniť ich ujmy, posilniť sebadôveru a sebavedomie, podporiť ich v budovaní pocitu nezávislosti od násilníka a umožniť im štart do plnohodnotného života. Spoločnosť by mala dbať na to, aby bezpečné ženské domy boli obetiam domáceho násilia k dispozícii a to 24 hodín denne, vrátane zodpovedajúcich odborne poskytovaných služieb.

Tento projekt umožní vybudovanie kapacít pre bezpečné bývanie žien a detí v Trenčianskom samosprávnom kraji, v meste Trenčín, ktoré je krajským mestom poskytujúcim dostatočné možnosti pre zaistenie anonymity a bezpečia našich klientiek. Pritom v informovanosti verejnosti sa budeme zameriavať predovšetkým na okresy, kde nefungujú žiadne služby pre ženy, ktoré boli fyzicky, psychicky alebo sexuálne týrané alebo ohrozované, bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie či výšku príjmu. Jedná sa o výstavbu úplne nového objektu. Dom pre ženy je navrhnutý tak, aby plnil funkcie útočiska pre ženy a deti, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. Ženám bude poskytnuté nie len núdzové ubytovanie, ale aj ďalšie špecializované služby pre ne a ich deti.

Rozloženie priestorov bude nasledovné:
Na prízemí sa bude nachádzať sklad, práčovňa + sušiareň, kuchynka pre zamestnankyne/cov, kotolňa, WC, kancelária, terapeutická miestnosť, detská herňa na hranie s východom na záhradku - terasu, 2 bezbariérové byty, vrátnica - recepcia SBS. Na 1. poschodí bude umiestnených 7 bytových jednotiek, na 2. poschodí taktiež 7 bytových jednotiek, a na 3. poschodí 5 bytových jednotiek. Celkovo bude v našom dome vytvorených 21 samostatných ubytovacích jednotiek.

V rámci fungovania zariadenia ženy budú mať stanovené určité pravidlá, ktoré bude nutné dodržiavať pre zabezpečenie poriadku a bezpečnosti pre všetky ženy a ich deti, ktorým sa bude sociálne služba poskytovať. V prípade nerešpektovania týchto pravidiel bude poskytovanie sociálnej služby ukončené. Dom bude v záujme zníženia možného rizika násilných útokov zo strany násilníka strážený bezpečnostnou službou, zabezpečený v uzavretom areáli.

V Bezpečnom ženskom dome budú zamestnané odborné zamestnankyne (zamestnanci). V rámci sociálnej služby sa bude ženám a ich deťom

a) poskytovať:

1. ubytovanie na určitý čas

2. sociálne poradenstvo

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b) utvárať podmienky na:

1. prípravu stravy

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

3. pranie, žehlenie

4. záujmovú činnosť

Ženám a ich deťom sa bude tiež poskytovať psychologické a právne poradenstvo.

Projekt svojim obsahom nadväzuje na stratégiu našej organizácie, ktorou je poskytovanie komplexných a profesionálnych služieb pre obete partnerského násilia s ich deťmi. Tieto budú realizované v BŽD prostredníctvom nasledujúcich aktivít:
• informovanie verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách, jeho následkoch, o možnostiach a spôsoboch ako pomôcť a identifikovať násilie,
• poskytovanie psychologického poradenstva, krízovej intervencie, základneho a špecializovaného sociálneho poradenstva vrátane právnej pomoci a sprevádzania klientiek pri riešení ich situácií,
• poskytovanie intervencie, výchovnej a špeciálnopedagogickej a psychologickej starostlivosti o deti klientiek BŽD,
• zriadenie nepretržitej krízovej linky v BŽD pre klientky, obete partnerského (domáceho) násilia a dostupnosť BŽD na prijatie klientky 24 hod denne,
• poskytovanie psychoterapie, podpornej terapie - arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, filiálna a hrová terapia pre matky i deti,
• realizácia poradensko-motivačných aktivít za účelom prelomenia bariér vytvorených životom v sociálnej izolácii a v násilí s použitím metód a techník podporujúcich uvedomenie si vlastnej hodnoty a možností rozvoja svojho osobnostného a pracovného potenciálu pre uplatnenie sa na trhu práce,
• vzdelávanie pre klientky BŽD - rodičovské zručnosti, ekonomická gramotnosť, základy právneho povedomia, kurz sebaobrany.

V rámci projektu sa zameriame aj na zvýšenie informovanosti prostredníctvom informačných kampaní trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorých cieľom bude zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o násilí na ženách, ktoré je často ťažko odhaliteľné a navonok skryté a tiež o možnostiach, formách a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti