Projekt Zriadenie pracoviska Bezpečného ženského domu Trenčín na účely pracovnej terapie

 

Projekt Mesta Trenčín v sociálnej a zdravotnej oblasti

Názov projektu: Zriadenie pracoviska Bezpečného ženského domu Trenčín pre účely pracovnej terapie

Charakteristika projektu

Projekt je zameraný na:

Zriadenie a vybavenie pracovísk pre klientky Bezpečného ženského domova v Trenčíne pre účely pracovnej terapie formou:

  • pracovná terapia formou prípravy jedál a pokrmov- vybavenie kuchynky
  • pracovná terapia formou kreatívnej činnosti- tvorivá dielňa

Cieľovou skupinou sú týrané ženy, ktoré zažili domáce násilie a bývajú dočasne v Bezpečnom
ženskom domove v Trenčíne.

Ciele projektu

1. pracovná terapia formou prípravy jedál a pokrmov- zriadenie kuchynky

Cieľom tejto formy pracovnej terapie je klientky naučiť pripravovať základné druhy jedál
a pokrmov s cieľom získať zručnosti pri príprave jedál a pokrmov a dosiahnuť u klientok
samostatnosť v uvedenej činnosti so zameraním na rozvíjanie a upevňovanie návykov
a zručnosti v oblasti zabezpečenia základných potrieb pre svoje maloleté deti.

2. pracovná terapia formou kreatívnej činnosti- zriadenie tvorivej dielne

Cieľom tejto formy pracovnej terapie je možnosť rozvíjať u klientok svoje schopnosti,
nadanie a zručnosti, zvyšovať ich sebavedomie, zlepšiť telesné a psychické funkcie
prostredníctvom ergoterapie v konkrétnej tvorivej dielni.

Cieľom je tiež vybudovať viacúčelovú kreatívnu dielnu zameranú na činnosti: práca
s hlinou, maľovanie drevených hračiek, výroba sviečok z parafínu, výroba darčekových
predmetov z papiera, prútia, textilu, kože, výroba dekoračných vianočných a veľkonočných
predmetov, výroba individuálnych predmetov podľa vlastných techník zameraných na
rozvoj psychomotorických zručností.

Požiadavky na materiálno-technické vybavenie

1. Materiálno technické vybavenie kuchynky pre účely pracovnej terapie:

Nákup: elektrického kombinovaného sporáka, kuchynskej linky a kuchynského riadu

2. Materiálno- technické vybavenie tvorivej dielne pre účely pracovnej terapie:

Nákup: pracovných stolov a pracovných stoličiek, regálov na materiál

Táto stránka používa cookies. Viac info