Úvodná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“

Dňa 13. júna 2016 sa v hoteli Magnus v Trenčíne konala úvodná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“, financovaného ,,Nórskym finančným mechanizmom“ a štátnym rozpočtom SR v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie.

Úvodná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“

Na konferencii sa zúčastnilo približne 40 osôb. Medzi pozvanými hosťami bola aj zástupkyňa Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku Ms. Eva Gašperanová, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová v zastúpení Iveta Novomestská, zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, Sociálnych služieb mesta Trenčín, UPSVaR Trenčín, polície a rôznych ďalších inštitúcií, ktorých sa daná problematika dotýka.

Prítomný hostia sa na úvodnej konferencii dozvedeli všetky dôležité informácie o projekte a bola predstavená vízia zariadenia s názvom BŽD (Bezpečný ženský domov) pre obete domáceho násilia.

  

Fotogaléria:

/files/fotogaleria/uvodna-konferencia/pozvanka.png     /files/fotogaleria/uvodna-konferencia/20160613-100041.jpg     

/files/fotogaleria/uvodna-konferencia/20160613-100023.jpg

Viac fotografií z podujatia: /files/bez-nazvu-1.jpg

Táto stránka používa cookies. Viac info